DANSK IRANSK SELSKAB

انجمن فرهنگی ایران و دانمارک

Iransk kulturs indflydelse på det byzantinske Rige

September 9th, 2010 · No Comments · Uncategorized

 Indbydelse

  

Kære venner,

Det glæder os at invitere til det første foredrag i denne sæson 2010/2011.

Lektor Karsten Fledelius forelæser om:

Iransk kulturs indflydelse på det byzantinske Rige

Dato: 13. september 2010

Sted: Københavns universitet, Njalsgade 80, lokal: 22.0.11

Tid: 17:30-19:00

Fri entré

Informer venligst jeres omgangskreds om dette meget interessante foredrag.

Vi ser frem til at se jer alle,

Venlig hilsen

Dansk Iransk Selskab

v/Formand

Fereydun Vahman

Lidt om foredraget:

Det iranske Sassanide-rige blev etableret mindre end et århundrede før grundlæggelsen af Konstantinopel i 330 og dermed starten på det, vi i dag kalder Det byzantinske Rige – som retteligt må ses som en organisk fortsættelse og videreudvikling af Romerriget i kristen skikkelse. Den iranske påvirkning af det transformerede romerrige var meget stor. Mest påfaldende i den udbredte brug af eunukker, som kom til at spille en nøglerolle i centraladministration og hofliv af grunde, der vil blive behandlet i foredraget. Selv poster som overgeneral og førsteminister kunne være beklædt at en eunuk. 

Strafferetsplejen blev også påvirket fra Iran. Således indførtes lemlæstelsesstraffe som alternativ til dødsstraf. Men måske mest forbløffende er det, at da man skulle finde et græsk ord for “kejser”, valgte man det græske ord Basileus, som egentlig betyder konge, men som uden artikel i antikken blev anvendt om den persiske storkonge. Grunden er, at de byzantinske kejsere anså storkongerne af Iran som de eneste fyrster i verden på niveau med dem selv. Denne status blev i øvrigt efter Sassaniderigets fald overført til kaliffen i først Damaskus, derefter Baghdad. Det byzantinske hofceremoniel blev også kraftigt påvirket af det iranske forbillede.

Indirekte formidledes påvirkning fra Iran til Byzans via Armenien, som lå som en bufferstat mellem to imperier, og også i nogen grad via iraniserede tyrkere. Det er formentlig forklaringen på, at det senbyzantinske våben, dobbeltørnen, fra Iran via Lilleasien vandrede til Konstantinopel og siden er blevet symbolet på – orthodox kristendom!

Tags:

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment

Captcha Garb (1.5)