DANSK IRANSK SELSKAB

انجمن فرهنگی ایران و دانمارک

Historie

I 1977, dvs. 2 år før den iranske revolution, samledes en gruppe af danskere med tilknytning til Iran samt nogle herboende iranere for at danne en forening, som en naturlig konsekvens af de to landes mangeårige kontakt.

På en kulturel og historisk baggrund samler Dansk Iransk Selskab interesserede til foredrag, debat, film og andre arrangementer, som belyser et bredt spektrum af emner fra dette gamle kulturlands kunst, historie og vidtrækkende indflydelse på de vestlige samfund og civilisationer.

Kontakten mellem Danmark og Persien etableredes for alvor i 1637, hvor en dansk diplomatisk delegation sendtes til Isfahan for at åbne handelsforbindelser med Shah Safi.

Mange senere forbindelser knyttedes mellem Iran og Danmark. Danske forskere og kartografer som Carsten Niebuhr, Adam Olearius og Arthur Christensen medvirkede med deres rejser i området til at åbne danske øjne for oprindelsen til den kulturpåvirkning, vi havde modtaget gennem århundreder.

Den traniranske jernbane, en entreprenørbedrift udført af bl.a. danske ingeniører, medførte at dette samarbejde efter 2. verdenskrig udbyggedes med danskbyggede havne- og vejanlæg, mens Nationalmuseets arkæologer medvirkede til at fremdrage og bevare de pragtfulde minder fra Irans bronzealder.

Kulturelle og handelsmæssige forbindelser tiltog og mange danske vendte hjem efter års spændende arbejde i Iran, ligesom yngre iranere studerede i Danmark.

Interesse for og stræben efter viden og forståelse for andre kulturer og traditioner, vinder mere og mere indpas blandt danskere. Denne interesse samt tilstedeværelsen af ca. 7000 iranere i Danmark har resulteret i, at Dansk Iransk Selskab bl.a. bestræber sig på at belyse forskellige aspekter af iransk kultur og kunst, såvel den klassiske som nutidige.

Selskabets medlemsaftener har bl.a. til formål at skabe en bedre indsigt og forståelse af kulturen i de to lande.

Således kan Dansk Iransk Selskab efter mere end 25 års virke forsætte med usvækket glæde og begejstring med det liv og den vitalitet, en øget medlemsskare giver.

Selskabets vedtægter fastslår, at det er uafhængigt af politiske og trosmæssige tilhørsforhold og at det økonomisk skal hvile i sig selv.

Sekretariatet modtager gerne Deres forespørgsel om vedtægter, kontingenter og anmodning om optagelse i selskabet.