DANSK IRANSK SELSKAB

انجمن فرهنگی ایران و دانمارک

Indbydelse til generalforsamling, film og forfriskning, d. 31. marts 2011. Kl. 17.30

March 23rd, 2011 · No Comments · Uncategorized

Dansk-iransk selskab af 1977

 

Indbydelse til generalforsamling

film og forfriskning

 

Kære Medlemmer,

 

I er inviteret til at deltage i den årlige ordinære generalforsamling, som

afholdes

 

Dato: d. 31. marts 2011. Kl. 17.30.

Sted: Københavns universitet,

Snorresgade 17-19 2300 København S. Lokal U6

 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed, derfor åber vi på et

godt fremmøde.Ethvert medlem, som ikke er i restance med kontingent, er

berettiget til at være til stede og til at tale på generalforsamlingen.

Ethvert tilstedeværende edlem har én stemme. (Kontingentet er kr. 200,00

for hele familien og kan betales til Danske Bank: Reg. nr. 1551 Konto nr.

700 5741)

 

Ikke medlemmer er velkommen til at deltage i arrangementet. Entre kr. 50,00.

 

Dagsorden:

 

a) Valg af dirigent

b) Aflæggelse og godkendelse af beretning om selskabets arbejde i det

forløbne år

c) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

d) Opstilling af kontingentsatser

e) Valg af medlemmer til bestyrelsen

f) Valg af revisor

g) Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen vises den berømte iranske film ”Længslen” (Ca.35

min.)

Derefter forfriskninger, hvor selskabet er vært.

Venlig hilsen

 

Dansk Iransk Selskab

v/Formand

Fereydun Vahman

 

Kort om prisblønnede film ”Længslen (waiting)”, af Amir Naderi. En perle

blandt de iranske klassiske film (Cannes Film Festival Jury Award).

 

Amir Naderi en betydningsfuld iransk filminstruktør, filmsforfatter og en

af de mest indflydelsesrige personer i det 20. århundredes persiske

filmverden. Naderi er for tiden i Japan og arbejder på CUT, hans nye film,

hvori optræder Hidetoshi Nishijima og Takako Tokiwa. Filmen vil blive

frigivet i 2011.

 

Tags:

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment

Captcha Garb (1.5)